Ha október, akkor AUTÓTECHNIKA

AUTÓTECHNIKA–AutóDIGA szakkiállítás a budapesti HUNGEXPO-n!

2016-ban immáron 25. alkalommal kerül megrendezésre a hazai autójavító és -fenntartó ipar legjelentősebb szakmai fóruma.

A kiállítói seregszemle és a vele párhuzamosan megrendezett AUTOMOTIVE HUNGARY közös célja, hogy a hazai gépjárműipar (gyártók, beszállítók, fenntartók és oktatás) kulcsszereplői egy időben és egy helyen találkozhassanak, együttműködésüket tovább erősítsék. A négynapos rendezvény alkalmat teremt arra, hogy megismerjék az autóiparhoz kapcsolódó ágazatok és szolgáltatások újdonságait, fejlesztéseit.

Legyen részese Ön is a járműfenntartó ipart teljes körűen megszólító, hagyományosan nagy sikerű szakmai rendezvénynek, amely a kiállítás napjain érdekes előadásokkal, konferenciákkal és bemutatókkal várja – az OKTATÁS, a TUDÁS és a VÁSÁR témakörökben!
 

 

A Hungexpo Vásárközpont megközelítése:

  • metróval a 2-es metró Örs vezér téri végállomásától a vásárbejáratig közlekedő, körforgalomú 100-as busszal
  • a 37-es villamossal a Blaha Lujza tértől
  • személygépkocsival a belváros felől a Kerepesi útról

A magyar autóipar ünnepét a széles kiállítói paletta mellett mind a négy nap értékes előadások, konferenciák és bemutatók színesítetik idén is az OKTATÁS, TUDÁS és VÁSÁR témában:

 

OKTATÁS

KIEMELT TEMATIKA NAPJA:
OKTÓBER 19. (SZERDA)

 

A SZAKMA ÉS AZ IFJÚSÁG TALÁLKOZÓJA

A kiállítás nyitónapja elsősorban a diákoké, a pályaválasztás előtt álló fiataloké. A rendezvény számukra próbál segítséget nyújtani abban, hogy feltérképezhessék a járműjavító és -fenntartó ipar technológiai újdonságait, valamint az ágazatban bekövetkezett fontos változásokat. A látogatók az esemény keretein belül közvetlenül találkozhatnak az üzleti élet szereplőivel, megismerhetik az iparágban tevékenykedő cégeket, valamint az oktatási intézmények és a gazdasági szereplők képviselői kötetlen formában vitathatják meg a szakképzés helyzetét.

    TUDÁS

 

KIEMELT TEMATIKA NAPJA:
OKTÓBER 20–21. (CSÜTÖRTÖK–PÉNTEK)

 

A HOLNAP TUDÁSA MÁR MA

 

Az Autótechnika–AutóDIGA szakkiállítás a TUDÁS témakörében számtalan olyan szakmai előadást kínál, melyek segítségével a résztvevők megismerhetik a legújabb járműipari megoldásokat.
A szervezők a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is két napot szentelnek az autójavítás és -fenntartás teljes területét felölelő szaktudás átadásának: a látogatók szakmai előadások formájában ismerhetik meg az autóipari fejlesztéseket, a legkorszerűbb járműipari megoldásokat, az alkalmazott technológiák jelenét és (közel)jövőjét.


VÁSÁR

KIEMELT TEMATIKA NAPJA:
OKTÓBER 22. (SZOMBAT)

 

EGYÜTT A SZAKMA

Az AUTÓTECHNIKA–AutóDIGA szakkiállítást méltán nevezik a magyar autójavítás és -fenntartás ünnepének, hiszen egyedülálló alkalmat nyújt a régi szakmai ismeretségek megújítására és új kapcsolatok kialakítására. A negyedik, egyben záró napon a széles kiállítói paletta mellett izgalmas előadások, kerekasztal-beszélgetések segítik a vállalkozások képviselőit abban, hogy működésük üzleti és egyéb környezetét jobban megismerve hatékonyan tudják alakítani piaci pozíciójukat a járműfenntartó-ipari szegmensben.

Kiállítás nyitvatartás

 

2016. október 19. (szerda) 10:00 - A szakkiállítást megnyitja Dr. Nagyszokolyai Iván

2016. október 19. (szerda)

10:00 - 17:00

2016. október 20. (csütörtök)

10:00 - 17:00

2016. október 21. (péntek)

10:00 - 17:00

2016. október 22. (szombat)

10:00 - 17:00


 

Tervezett rendezvények

 

KONFERENCIAPROGRAM

Hamarosan...

 

2011 - Autótechnika - AutóDIGA Szakkiállítás

 

2010 - Autótechnika - AutóDIGA Szakkiállítás


2008 - Autótechnika - AutóDIGA Szakkiállítás

 

2007 - Autótechnika - AutóDIGA Szakkiállítás

 

2006 - Autótechnika - AutóDIGA Szakkiállítás

 

2005 - Autótechnika - AutóDIGA Szakkiállítás

 

2002 és korábban - Autótechnika - AutóDIGA Szakkiállítás

Kedves Kollégák!


Szeretném minél jobban segíteni a munkájukat, ezért az  honlapján itt, a Sajtó oldalon mindig megtalálják a legfrissebb (és persze az előtte kiadott összes) sajtóközleményt.

Ugyancsak letölthető a kiállítás logója kétféle (fehér alapú illetve transzparens) formában. A szintén letölthető fotókat nem itt, hanem a Galéria oldalon találják meg.

Amennyiben saját e-mail fiókjukba szeretnék kapni a leggyorsabban a legfrissebb információkat, kérem kattintsanak a Kapcsolat oldalra, és azt ott írják meg nekünk. Kérem, a szövegben jelezzék, hogy újságíró, és melyik média számára kérik az információkat.

Bármilyen kérdésük van, hívjanak: 30/228-0208
vagy írjanak közvetlen e-mailt: szerkesztoseg@xmeditor.hu


Üdvözlettel:

Baudentisztl Ferenc
kommunikációs vezető

 

Grafika

 

Logo fehér háttérrel

 

Logo transzparens háttérrel

25. Autótechnika-AutóDIGA szakkiállítás

2016. október 19 - 22.

Tisztelt Leendő Látogatónk!
 

Az Autótechnika-AutóDIGA kiállítás belépőjegy árait a Hungexpo Zrt. határozza meg, így 2016-ban a szakkiállításra érvényes jegyár:

Napi belépő: 2.500.-

X. kerületi lakosok részére: 500.-

Csoportos diákjegy (10 fő fölött): 800.-/fő

A belépőjeggyel az egyidejű kiállítás, az AUTOMOTIVE Hungary is megtekinthető (szerdától péntekig).

Előzetes online regisztráció esetén a belépés ingyenes. Online regisztráció október elejétől a kiállítás honlapján.


Az Autótechnika-AutóDIGA szakkiállítás szervezője az

X-Meditor Lapkiadó, Oktatás- és
Rendezvényszervező Kft.

9023 Győr, Csaba u. 21.
Tel.: 96/618-060


Témafelelősök

Őri Péter
főszerkesztő / Autótechnika
ori.peter@xmeditor.hu
30/788-0860

Ódor Eszter
vezető vállalati kapcsolattartó
odor.eszter@xmeditor.hu

30/453-7796

Baudentisztl Ferenc
szakkommunikációs részlegvezető
szerkesztoseg@xmeditor.hu
30/228-0208

Kérdése van, információra van szüksége?

Küldjön nekünk üzenetet!

ADATVÉDELEM

Az autodiga.hu honlap üzemeltetője, az X-Meditor Kft. (9023 Győr, Csaba u. 21., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az X-Meditor Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az X-Meditor Kft, mint ezen honlap üzemeltetője és adatkezelője a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az üzemeltető ezen dokumentumban, az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, az oldal által kezelt adatokkal kapcsolatos tevékenységeket, szabályokat. A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

1., Definicíók, meghatározások
1.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
1.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
1.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
1.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
1.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
1.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
1.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
1.8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
1.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
1.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
1.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
1.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
1.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
1.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;
1.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
1.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

2., Adatkezelési alapelvek az oldal üzemeltetése során
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

3., A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jellemzői
Az autodiga.hu weboldal tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a látogatókat, a felhasználókat.

3/1. Az autodiga.hu weboldal látogatóinak adatai
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a honlap tárhelyszolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

A Google Analytics webanalitikai szoftvere és külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.
A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.
Az autodiga.hu honlapon ún. webjelzők (web beacons) nem kerülnek használatra.

3/2. Az autodiga.hu kapcsolatfelvétel, jelentkezés, információ kérés adatai
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információkérés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tárgya, szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatok törlésének határideje: az adatkezelés céljának megszűnése.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
► postai úton: X-Meditor Kft. 9002 Győr Pf. 156. címen,
► e-mail útján az info@xmeditor.hu címen.

A Felhasználók adatvédelemmel kapcsolatos jogai és azok gyakorlásának módja: A Felhasználó törvényen alapuló jogait és kötelezettségeit az Info tv. 14-21. §-a tartalmazza. A Felhasználót a törvény alapján megilleti a tájékoztatáshoz való jog, valamint kérheti adatainak helyesbítését, törlését, zárolását. A jogokról és kötelezettségekről részletesen az törvény fent megjelölt szakaszaiban tájékozódhat a következő weboldalon: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.296244 (14-21. §)

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat lehetőségei: Az adatkezeléssel érintett Felhasználót megillető jogorvoslat lehetőségeit az Info tv. 22-23. §-a tartalmazza: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.296244

Az adatkezeléssel kapcsolatos bővebb tájékoztatást az oldal Adatkezelőjénél kérhet az info@xmeditor.hu elektronikus levélcímen, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon:+36 (1) 391-1400).

4., A személyes adatok tárolása, az adatkezelés
Az X-Meditor Kft. számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a székhelyén (9023 Győr, Csaba u. 21.) valamint a Magyar Telekom Nyrt. (Cégjegyzékszám: 01-10-041928) által üzemeltetett szerver webtárhelyén találhatóak meg (adatpark: 9021 Győr, Teleki László u. 36).

5., Az adatkezelő adatai, kapcsolati adatai
Név: X-Meditor Kft. és a vele munkaviszonyban álló, adott szerződés teljesítésével kapcsolatos munkaköri feladatokat teljesítő munkavállalók.
Székhely: 9023 Győr, Csaba u. 21.
Online elérhetőség: info@xmeditor.hu

6., Az adatfeldolgozó adatai, kapcsolati adatai
Név: X-Meditor Kft. és a vele munkaviszonyban álló, adott szerződés teljesítésével kapcsolatos munkaköri feladatokat teljesítő munkavállalók.
Székhely: 9023 Győr, Csaba u. 21.
Online elérhetőség: info@xmeditor.hu.

7., Jogorvoslat lehetőségei
Jogorvoslati lehetőségért, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tud fordulni az érdekelt adattulajdonos. A hivatal elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal: http://www.naih.hu

Szolgáltató:

X-Meditor Lapkiadó és Rendezvényszervező Kft.
Pintér-Péntek Imre – ügyvezető
9023 Győr, Csaba u. 21.
Adószám: 11137964-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-004469
Tel: 96/618-060 Fax: 96/618-063
E-mail: info@xmeditor.hu
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara önkéntes tagja.
Nyilvántartó bíróság: Győri Törvényszék (9021 Győr, Szent István út. 6.)

Kapcsolat:

X-Meditor Lapkiadó és Rendezvényszervező Kft.
9023 Győr, Csaba u. 21.
Tel: 96/618-060
E-mail: info@xmeditor.hu

Tárhely szolgáltató:

Magyar Telekom Nyrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-041928
9021 Győr, Teleki László u. 36.
E-mail: uzleti_ugyfelszolgalat@telekom.hu

Szerzői jogok, Copyright:

Jelen honlap kiadója az X-Meditor Lapkiadó és Rendezvényszervező Kft.
Az X-Meditor Kft. fenntart minden, a honlap bármely részének (szöveges tartalom, fotók, stb.) bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni. A Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése.
Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.